Laddar in

Vårt miljöarbete

Vi vet att framtiden ligger i våra händer. Därför ska m4 leda utvecklingen mot långsiktigt hållbara transporter. Du är välkommen att utvecklas med oss!

Vi är certifierade enligt ISO 14000 och har varit det sedan sammanslagningen och starten 2010. Det innebär att vi har integrerat ett strukturerat miljöarbete i vår verksamhetsstyrning. Det är ett bevis på att vi håller hög lägsta nivå i vårt dagliga miljöarbete.

Som ett steg närmare långsiktigt hållbara transporter har vi startat utvecklingsprojektet ”Klimatsmarta m4”. Här granskar vi oss själva – våra kontor, lagerhallar, tvätthallar etc för att minimera vår resursförbrukning och skapa klimatsmarta enheter.

Vi lägger stort fokus i projektet på att utveckla långsiktigt hållbara transportlösningar, så att du ska få branschens bästa miljöanpassade transporter.

Klimatsmarta m4

Genom vårt utvecklingsprojekt Klimatsmarta m4 gör vi en rad satsningar för hållbara transporter och hållbart företagande. Vi tycker att det är viktigt att skapa engagemang och medvetenhet hos vår personal kring betydelsen av miljöfrågor för våra kunder. På så sätt kan vi både vägleda dig som kund till hållbara transporter och snabbare svara på omvärldens ökade miljökrav – samtidigt som vi gör en insats.

Projektet har flera fokusområden: Vi utbildar vår säljkår för att tydliggöra betydelsen av klimatsmarta transporter. Vi går igenom fordonsflottan för att se vilka som kan byta till miljöbränsle. Vid nyinvesteringar i fordon ställer vi höga miljökrav. Vi följer upp bränsleförbrukning och våra tvätthallar minskar på kemikalieanvändningen. Eco-drivning finns på schemat för alla våra förare av tunga fordon.

Klimatsmarta m4 omfattar hela vår verksamhet och medför att vår totala klimatpåverkan minskar. Åtgärderna leder till att våra utsläpp minskar, vi förbrukar mindre material, drivmedel och energi, vi producerar mindre avfall och farligt avfall, samtidigt återvinner vi mer avfall.

Våra miljöambitioner:

  • Vi ska erbjuda dig effektiva transport- och logistiklösningar som minimerar miljöbelastningen.
  • Vi ska driva utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder inom transportbranschen.
  • Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.
  • Vi ska ställa miljökrav på våra leverantörer.
  • Vi ska utveckla oss själva så att vi kan erbjuda dig de bästa miljöanpassade lösningarna.