Laddar in

Akut läge för m4 och våra åkerier

 m4 gruppen AB med våra delägare befinner oss just nu i ett akut krisläge. Ett läge som varken vi eller världen kunde ha förutsett eller skyddat oss emot. Ett läge som riskerar att slå ut stora delar av åkerinäringen, där ibland m4 och våra åkerier.

Bakgrunden till detta är den mycket kraftiga uppgången på drivmedelspriser från årsskiftet och fram till nu samt den förväntan som finns om fortsatta prisökningar på drivmedel.

Rysslands invasion av Ukraina har i snabb takt drivit upp världsmarknadspriset på olja. De sanktioner som införts mot Ryssland tvingar drivmedelsbolagen att köpa all olja från andra oljeproducerande länder än Ryssland. Detta har bidragit till att dieselpriset från inledningen av invasionen vecka 8 har gått upp med 6,60 kr/l inkl. moms* t.o.m. 2022-03-09.

På grund av ovanstående omständigheter som helt ligger utanför m4:s kontroll och som inte kunnat förutses av m4, har m4 och dess anslutna åkeriföretag drabbats av extrema kostnadsökningar som gör att tidigare avtalade priser blivit oskäliga. Om m4 skulle fullfölja sina befintliga transportuppdrag till nu gällande priser skulle såväl m4 som dess ansluta åkeriföretag drabbas av en allvarlig ekonomisk kris och i värsta fall konkurs.

Som en direkt följd av detta inför m4 gruppen ett kristillägg för alla våra kunder.
Kristillägget gäller från och med mars och beräknas utifrån prisökningen på drivmedel med 2022-03-01 som avstämningsdag. Kristillägget kommer att läggas på det ordinarie fakturerade beloppet och synas på en egen rad på fakturorna. I vissa förekommande fall kommer en separat tilläggsfakturering att ske. Kristillägget uppdateras veckovis och aviseras på vår hemsida.

När det gäller uppdrag med DMT så ”fryser” vi ordinarie DMT (drivmedelstillägg) på den nivå som var per 1 mars 2022 och lägger på kristillägget baserat på ovanstående företagspris för diesel (och HVO i förekommande fall). Räknat från avstämningsdagen 1 mars innebär det för vecka 11 kristillägg med 3,65 % för lokaltransporter och maskintjänster samt med 6,24 % för fjärrtransporter.

Kristillägget gäller alla avtal inklusive avtal som inte innehåller någon pris- och/eller drivmedelsjusteringsmekanism.

Från 2022-05-01 gäller följande för kunder med DMT. Läs mer >>

Vår förhoppning är att kristillägget ska vara tillfälligt och inte behöva gälla över längre tid. Observera även att denna prisförändring bara är för att täcka kostnaderna för att driva bilarna och maskinerna vidare i nuvarande läge.

Det är viktigt att påpeka att det finns ingen som helst vinst i detta för m4:s del. Kristillägget går oavkortat till respektive åkeri för att täcka den massiva kostnadsökning som har orsakats av de kraftigt ökade drivmedelspriserna.

Jonas Lindblom
VD

*Företagspris från OKQ8