Laddar in

Ett företag att växa i

m4 är en av de främsta leverantörerna av logistik- transport- och maskintjänster med fokus på hållbara och kostnadseffektiva lösningar i hela Mellansverige.

Idag har vi ca 150 delägare som tillsammans förfogar över 500 fordon och maskiner. Koncernen omsätter ca 1,5 miljarder och sysselsätter omkring 750 personer vilket gör oss till en stark och trygg partner i branschen.

Vi jobbar inom fem huvudområden: Bygg & Anläggning, Miljö, Industri, Special och Tank & Bulk. Våra tjänster omfattar därmed allt som krävs för transport och anläggning så som betongbilar, entreprenadmaskiner, avfallshämtning, containrar, grus, transport av farligt gods med mera.

Vi strävar efter att alltid finnas i närheten av våra delägare med huvudkontor i Västerås och fem lokalkontor runt om i Mälardalsregionen. Det ger m4 gruppen det stora företagets resurser och det lilla företagets flexibilitet och engagemang.

Bli delägare i m4!

Våra medarbetare arbetar dagligen för att sälja, leda och fördela företagets produkter och tjänster på ett sådant sätt att man utnyttjar delägarnas resurser optimalt. För den som arbetar långsiktigt innebär detta ökade chanser till god beläggning av fordon och maskiner.

Som delägare i m4 får du möjligheten att aktivt delta i beslutsprocesser för att påverka din situation och framtid. I första hand genom bolagsstämman som är högsta beslutande organ.

Varmt välkommen till oss!

Ett starkt varumärke i en organisation som marknadsför, säljer, leder och fördelar företagets produkter och tjänster på ett sådant sätt att dina resurser utnyttjas optimalt. Genom säljorganisationen får du möjlighet att ta del av både små och stora kundavtal.

Ett mobilt och effektivt arbetssätt där uppdragen skickas direkt till din mobil så att du omgående vet vart du skall köra, vad du skall göra och vilken utrustning som krävs för uppdraget.

Fakturering och avräkning med garanterat betalt gäller alla våra delägarföretag. Kundfaktureringen hanteras av m4 och som åkare får du betalt varje månad via en självfaktura (avräkning). Du slipper att ta risken om en betalning från kund dröjer eller uteblir pga att kunden saknar betalningsförmåga (sk insolvens). Dock gäller detta under förutsättning att ordern inkommer till transportledningen, som kontrollerar ev kreditrisk INNAN uppdraget utförs.

Bra avtal och rabatter som förhandlats fram av m4 ger dig förmånliga priser på allt från arbetskläder och utbildning till fordon och drivmedel. Drivmedelsfakturan räknas av varje månad från din självfaktura, vilket ger dig mindre administrativt arbete och du missar inte någon betalning på grund av att du själv är ute på uppdrag.

Möjlighet att spola av och tvätta era fordon till förmånligt pris. I mån av plats finns parkering/garage att hyra på flera orter.

Förmånliga finansieringslösningar av lätta lastbilar, tunga fordon (inklusive efterfordon och påbyggnad) samt entreprenadmaskiner. Via m4:s avtal med Danske Bank har du som delägare goda möjligheter till större investeringar.

För mer information kontakta vår delägarkoordinator på 021-81 81 14 eller julia.norstrom@m4.se

Vår godsförsäkring garanterar att du aldrig riskerar att köra gods oförsäkrat, vilket även är en trygghet för våra kunder. Skulle det hända något får du hjälp med administration och kontakt med både kund och försäkringsbolag.

Hållbara transporter; Vi har antagit ett långsiktigt mål till 2024, om minst 70% reduktion av växthusgaser och arbetar främst med:
• Utbyte av fordon och maskiner till Euro 6 (för lastbilar) samt Steg 5 (för maskiner).
• Egna cisterner med HVO och RME.

Möjlighet att påverka din situation och framtid genom att aktivt delta i beslutsprocesser där den årliga bolagsstämman är högsta beslutande organ. Under året i övrigt finns vår delägarservice, bestående av erfarna och aktiva delägare, som hjälper och vägleder dig i eventuella frågor. De samlar även upp önskemål/synpunkter från delägarkollegor och tar med dessa till ledning och styrelse.

Hur fungerar det?

m4 har under åren byggt upp en gedigen finansiell styrka och ett stort kunnande. Det gör att vi idag står stadigt och är ett respekterat namn i branschen.

Vår styrka ligger hos dig och de andra delägarföretagen. Vi har det stora företagets attraktionskraft och möjligheter på marknaden samtidigt som vi i varje enskilt uppdrag behåller det mindre företagets och de enskilda entreprenörernas engagemang och personliga bemötande.

Tillsammans är vi m4

Alla företag som ingår i m4 är delägare. Som delägare äger du en aktiepost per enhet, det vill säga per transportfordon och entreprenadmaskin.

På den årliga bolagsstämman gör du din röst hörd. Alla delägare har inflytande, även du. Under året i övrigt finns vår delägarservice som hjälper dig om du vill ta upp frågor med vår ledning.

Pålitlig med ett engagemang

Våra krav på dig kommer från våra delägarföretag. Det mesta handlar om att du ska bedriva seriös verksamhet och ha en schysst inställning till människorna du möter.

Enkla saker gör dig välkommen

  • Uppträd trevligt, var pålitlig, och gör kunden nöjd. Det är grunden i det som bygger vårt anseende.
  • Kör alla dina uppdrag via oss på m4. Får du in egna uppdrag anmäler du dessa till vår transportledning.
  • Var beredd på att bedriva ett ordnat kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbete.
  • Betala F-skatt och de avgifter som krävs av dig.
  • Räkna med att vi kan kolla upp dig i brottsregistret.
  • Skriv under på våra värderingar – vi har nolltolerans mot rasism och verkar för medmänsklighet i alla lägen.
  • Sköt om ditt företag ordentligt, bedriv en sund och seriös verksamhet.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur du blir delägare.
För mer information kontakta
Julia Norström

Delägarkoordinator/ Verksamhetsutvecklare

Tel: 021-81 81 14
julia.norstrom@m4.se

För mer information kontakta
Roger Blom

Senior projektledare

Tel: 0223-475 65
Mobil: 070-583 07 71
roger.blom@m4.se

För mer information kontakta
Niclas Sejnered

Platschef
Södermanland

Tel: 0152-128 42
Mobil: 072-058 58 58
niclas.sejnered@m4.se

För mer information kontakta
Jari Enlund

Platschef
Västerås och Fagersta

Tel: 021-81 81 68
Mobil: 073-067 03 39
jari.enlund@m4.se

För mer information kontakta
Jonas Pettersson

Platschef
Köping

Tel: 0221-726 02
Mobil: 070-290 96 02
jonas.pettersson@m4.se