Laddar in

Information gällande situationen kring Coronaviruset – Covid-19

m4 följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar för att inte utsätta våra kunder, anställda, delägare, chaufförer och leverantörer för onödiga hälsorisker och för att undvika smittspridning av viruset. m4 har tagit fram riktlinjer och restriktioner avseende dagliga rutiner, möten, externa kontakter och resor.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd, även gällande förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner och uppmanar medarbetare, delägare och dess personal att vara noggranna med att tvätta händerna med tvål regelbundet samt använda handsprit.
  • Våra kontor är stängda för externa besökare och vi hänvisar till telefon/mail samt för inlämning av material till brevlådor på samtliga kontor.
  • Flertalet av tjänstemännen på kontoren arbetar hemifrån.
  • Vi följer självfallet våra kunders riktlinjer och restriktioner, vilket t.ex. kan innebära att de själva vill lasta och lossa eller att vi inte beträder deras lokaler.
  • Att vi om möjligt delar ut våtservetter och handsprit till chaufförer och maskinförare för användning i fordon och maskiner. Om detta ej finns tillgängligt rekommenderas att tvål och vatten medförs i hytten.
  • Att försöka hålla avståndet minst 1,5 m vid last/lossning hos våra kunder.
  • Har man som medarbetare luftvägssymtom, förkylning, feber och/eller hosta stannar man hemma. 48 timmars symtomfrihet gäller innan återgång till arbetsplats.
  • Samtliga medarbetare som kommer hem från en utlandsresa, oavsett land, ska stanna hemma i 1 vecka även om inga symptom på ev virus finns.
  • Samtliga möten, så som fysiska kundmöten, åkarmöten, interna möten mellan kontoren etc läggs om till telefon- eller webmöten istället.