Information gällande situationen kring Coronaviruset – Covid-19

m4 följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar för att inte utsätta våra kunder, anställda, delägare, chaufförer och leverantörer för onödiga hälsorisker och för att undvika smittspridning av viruset. m4 har tagit fram riktlinjer och restriktioner avseende dagliga rutiner, möten, externa kontakter och resor.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd, även gällande förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner och uppmanar medarbetare, delägare och dess personal att vara noggranna med att tvätta händerna med tvål regelbundet samt använda handsprit.
 • Våra kontor är återigen stängda för externa besökare och vi hänvisar till telefon/mail samt för inlämning av material till brevlådor på samtliga kontor.
 • Flertalet av tjänstemännen på kontoren arbetar återigen hemifrån fr.o.m. 2021-12-23.
 • Vi följer självfallet våra kunders riktlinjer och restriktioner, vilket t.ex. kan innebära att de själva vill lasta och lossa eller att vi inte beträder deras lokaler.
 • Att vi om möjligt delar ut våtservetter och handsprit till chaufförer och maskinförare för användning i fordon och maskiner. Om detta ej finns tillgängligt rekommenderas att tvål och vatten medförs i hytten.
 • Att försöka hålla avståndet minst 1,5 m vid last/lossning hos våra kunder.
 • Har man som medarbetare luftvägssymtom, förkylning, feber och/eller hosta stannar man hemma och testar sig.
 • Vid negativt test kan medarbetaren återgå till arbete när han/hon känner sig frisk. Lättare symtom som hosta eller snuva kan kvarstå. Feberfri minst ett dygn.
 • Vid positivt test stannar medarbetaren hemma minst fem dygn efter att symtomen började, har varit feberfri de två senaste dygnen och känner dig frisk.
 • Samtliga möten, så som fysiska kundmöten, åkarmöten, interna möten mellan kontoren etc genomförs i första hand digitalt eller via telefon.
 • För att underlätta testning erbjuder vi medarbetare Antigentest på samtliga platskontor.