Laddar in

Drivmedelstillägg

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” och ”K16SÅ0910” för HVO för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, baserat på föregåendes månads indextal.

Diesel

Basmånad januari 2008

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2022 januari 15,4 % 22,7 %
2022 februari 15,4 % 22,7 %
2022 mars 17,4 % 25,7 %
2022 april 17,4 % 25,7 %
2022 maj 24,3 % 41,6 %
2022 juni 22.5 % 38,6 %
2022 juli 25,8 % 44,3 %
2022 augusti 25,8 % 44,3 %
2022 september 23,5 % 40,3 %
2022 oktober 23,1 % 39,6 %
2022 november – % – %
2022 december – % – %

HVO

Basmånad januari 2016

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2022 januari 20,2 % 29,8 %
2022 februari 22,4 % 33,1 %
2022 mars 24,7 % 36,5 %
2022 april 24,7 % 36,5 %
2022 maj 31,9 % 54,7 %
2022 juni 32,8 % 56,3 %
2022 juli 35,9 % 61,6 %
2022 augusti 35,9 % 61,6 %
2022 september 31,7 % 54,3 %
2022 oktober 34,0 % 58,3 %
2022 november – % – %
2022 december – % – %