Laddar in

Drivmedelstillägg

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, baserat på föregåendes månads indextal.

Basmånad januari 2008. Drivmedelstillägg för fjärrtransporter inom parentes.

År Månad Procentsats
2021 januari 3,5 % (5,1 %)
2021 februari 4,7 % (6,9 %)
2021 mars 5,7 % (8,5 %)
2021 april 6,7 % (9,9 %)
2021 maj 6,5 % (9,6 %)
2021 juni 6,8 % (10,0 %)
2021 juli 7,4 % (11,0 %)
2021 augusti 7,4 % (11,0 %)
2021 september 9,4 % (13,9 %)
2021 oktober 10,1 % (14,9 %)
2021 november – % (- %)
2021 december – % (- %)