Laddar in

Drivmedelstillägg

Basmånad januari 2008. Drivmedelstillägg för fjärrtransporter inom parentes.

År Månad Procentsats
2020 januari 7,4 % (10,9 %)
2020 februari 8,0 % (11,7 %)
2020 mars 7,1 % (10,5 %)
2020 april 4,8 % (7,1 %)
2020 maj 3,1 % (4,6 %)
2020 juni 2,4 % (3,6 %)
2020 juli 3,0 % (4,4 %)
2020 augusti 3,0 % (4,4 %)
2020 september 3,4 % (5,1 %)
2020 oktober 2,7 % (4,0 %)
2020 november 2,9 % (4,3 %)
2020 december – % (- %)
År Månad Procentsats
2019 januari 6,4 % (9,5 %)
2019 februari 5,8 % (8,6 %)
2019 mars 6,7 % (9,8 %)
2019 april 7,0 % (10,3 %)
2019 maj 7,4% (11,0 %)
2019 juni 7,9 % (11,7 %)
2019 juli 7,0 % (10,4 %)
2019 augusti 7,0 % (10,4 %)
2019 september 6,7 % (9,9 %)
2019 oktober 7,3 % (10,8%)
2019 november 7,1% (10,5 %)
2019 december 7,6% (11,2 %)