Drivmedelstillägg

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” och ”K16SÅ0910” för HVO för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, baserat på föregåendes månads indextal.

Klicka här för Drivmedelstillägg 2023 >>

Diesel

Basmånad januari 2008

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2024 januari 19,4 % 33,2 %
2024 februari 12,1 % 20,7 %
2024 mars 12,6 % 21,5 %
2024 april 12,1 % 20,7 %
2024 maj 12,3 % 21,1 %
2024 juni 11,1 % 18,9 %
2024 juli – % – %
2024 augusti – % – %
2024 september – % – %
2024 oktober – % – %
2024 november – % – %
2024 december – % – %

HVO

Basmånad januari 2016

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2024 januari 29,8 % 52,1 %
2024 februari 18,8 % 32,8 %
2024 mars 20,0 % 35,0 %
2024 april 19,4 % 33,2 %
2024 maj 19,1 % 32,8 %
2024 juni 17,7 % 30,4 %
2024 juli – % – %
2024 augusti – % – %
2024 september – % – %
2024 oktober – % – %
2024 november – % – %
2024 december – % – %

Diesel 2023

Basmånad januari 2008

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2023 januari 22,8 % 39,0 %
2023 februari 23,0 % 39,5 %
2023 mars 20,9 % 35,9 %
2023 april 19,4 % 33,3 %
2023 maj 18,4 % 31,6 %
2023 juni 16,4 % 28,1 %
2023 juli 17,4 % 29,8 %
2023 augusti 17,4 % 29,8 %
2023 september 21,6 % 37,0 %
2023 oktober 24,9 % 42,6 %
2023 november 24,4 % 41,8 %
2023 december 22,1 % 38,0 %

HVO 2023

Basmånad januari 2016

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2023 januari 29,8 % 52,1 %
2023 februari 31,8 % 55,6 %
2023 mars 30,0 % 52,5 %
2023 april 30,9 % 53,0 %
2023 maj 29,8 % 51,1 %
2023 juni 27,3 % 46,8 %
2023 juli 29,4 % 50,4 %
2023 augusti 29,4 % 50,4 %
2023 september 33,0 % 56,6 %
2023 oktober 36,0 % 61,8 %
2023 november 35,9 % 61,5 %
2023 december 33,7 % 57,7 %

Diesel 2022

Basmånad januari 2008

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2022 januari 15,4 % 22,7 %
2022 februari 15,4 % 22,7 %
2022 mars 17,4 % 25,7 %
2022 april 17,4 % 25,7 %
2022 maj 24,3 % 41,6 %
2022 juni 22.5 % 38,6 %
2022 juli 25,8 % 44,3 %
2022 augusti 25,8 % 44,3 %
2022 september 23,5 % 40,3 %
2022 oktober 23,1 % 39,6 %
2022 november 27,7 % 47,5 %
2022 december 26,2 % 44,8 %

HVO 2022

Basmånad januari 2016

År Månad Lokaltransporter / Maskinarbete Fjärrtransporter
2022 januari 20,2 % 29,8 %
2022 februari 22,4 % 33,1 %
2022 mars 24,7 % 36,5 %
2022 april 24,7 % 36,5 %
2022 maj 31,9 % 54,7 %
2022 juni 32,8 % 56,3 %
2022 juli 35,9 % 61,6 %
2022 augusti 35,9 % 61,6 %
2022 september 31,7 % 54,3 %
2022 oktober 34,0 % 58,3 %
2022 november 37,9 % 65,0 %
2022 december 36,0 % 61,8 %