Hjälp vid certifiering till Fair Transport

För att förenkla för dig som intresserad delägare att certifiera ditt åkeri för Fair Transport kommer medarbetare inom m4 att bistå i ansöknings- och certifieringsprocessen. Vi hjälper dig som delägare i turordning efter intresseanmälan.

Du behöver med andra ord skicka ett mejl till fairtransport@m4.se med din intresseanmälan. Ange delägarnummer och/eller företagsnamn samt telefonnummer. Du kommer att få ett svar med information om den hjälp som planeras för dig och ditt företag.

De som i första hand och i inledningsskedet hjälper dig genom ansökningsprocessen är Julia Norström, Verksamhetsutvecklare och Robert Dahlberg, Hållbarhetschef. Till din hjälp finns en arbetsmiljöhandbok med tillägg för dokument som krävs för anslutning till FT samt dokument som delas via m4 gruppens certifiering. Det är givetvis fullt möjligt att ansöka utan vår hjälp. Dokumentationen är fri för alla delägare att ta del av och använda.

Kravet för att kunna ansöka är att åkeriet är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller anslutet till Transportföretagen/Biltrafikens Arbetsgivarförbund.

Välkommen med din intresseanmälan!

För mer information kontakta
Julia Norström

Delägarkoordinator/ Verksamhetsutvecklare

Tel: 021-81 81 14
julia.norstrom@m4.se

För mer information kontakta
Robert Dahlberg

Hållbarhetschef

Tel: 021-81 81 65
Mobil: 072-058 42 18
robert.dahlberg@m4.se