Möjlighet att teckna avtal med Företagshälsovård till bättre priser

Vi kan nu erbjuda samtliga delägare att teckna avtal med Avonova Hälsa AB med samma villkor och priser som tillämpas inom m4 gruppen AB.

Det som gäller inom m4 gruppen AB är ett Grundserviceavtal med rabatterad avgift per anställd och år. I detta ingår bland annat;

  • Inventering och planering av arbetsmiljöarbete
  • Telefon- och mailkonsultation
  • Inloggning i kundportal med tillgång till bland annat fakturaunderlag
  • Kris jour
  • Hantering av akuta drog- och alkoholfrågor
  • Med mera…

Dessutom är priserna för de olika tjänsterna, läkare, sköterska, beteendevetare, ergonom, m fl. rabatterade.

Ett annat alternativ är ett Ramavtal då man betalar en avgift per företag och år. Då ingår;

  • Inloggning i kundportal med tillgång till bland annat fakturaunderlag
  • Hantering av akuta drog- och alkoholfrågorPriser för tjänsterna är ej rabatterade.

Avonova finns på de flesta orter och där de inte finns ordnar Avonova oftast med en annan leverantör men avtalet tecknas ändå med Avonova.
Vill du ha mer information vilka priser och tjänster som gäller ta kontakt med Lena Eklund, HR Ansvarig inom m4 gruppen AB.

Om du vill teckna något av ovanstående avtal lämna namn på företag och kontaktuppgifter till Lena Eklund så vidarebefordrar hon till ansvarig inom Avonova som i sin tur tar kontakt med dig.

Kunde inte hitta kontakten