Kategori: Avräkning

Betalning av fakturor via avräkning

Betalning av fakturor via avräkning

Kategorier: Avräkning

Vi returnerar fakturor som inte vi bär kreditrisken för. Detta betyder att ni till avräkningar endast får skicka in fakturor som avser de kostnader där vi har ett övergripande avtal. (Exempelvis drivmedel, försäkringar, kläder, servicetjänster och dylikt). Exempel på fakturor som inte skall in i m4 gruppens bokföring är bilreparationer, kurser, kreditavtal etc. Dessa fakturor returneras till leverantören.

Anledningen till att detta inte är lämpligt är att vi inte kan bedöma om fakturan är riktig. Vi kan bara registrera fakturan, dra den från avräkning och betala den. Ofta kan vi hinna betala den innan vi drar den från avräkningen och om det då redan är betalt blir det mycket svårt att för oss (delägaren och/eller m4) att få tillbaka pengarna om det är en felaktig faktura. Dessutom driver detta arbete resurser för administration. Dessa resurser skulle kunna nyttjas till att förbättra andra processer.

Avräkningar

Avräkningar

Kategorier: Avräkning

Avräkningar och utbetalningar

För avräkningar och utbetalningar gäller följande principer:
Utbetalningar skall vara disponibla för delägarna den 26:e varje månad. Avräkningarna skickas den 15:e varje månad (om helgdag – den därpå närmaste vardagen).

VIKTIGT!!!

Det är viktigt att alla tänker på att lämna in underlag till fakturering senast den tredje arbetsdagen efter slutfört uppdrag. Anledningen till detta är att vi annars måste ligga ute med pengar till kunderna och det drabbar m4s likviditet och ger därmed ökade räntekostnader.

Avräkningsskuld

Räntesatsen för avräkningsskuld är densamma som vid aconto/förskott, 11%.

Ni som har en skuld på avräkningen vänligen betala in den till m4 gruppens bankgiro nr 456-0611 senast på förfallodagen (samma dag som för utbetalning). Märk betalningen med ditt åkarnummer, kommer att synas i din kommande avräkning.

Har du frågor, kontakta Delägarkoordinator

För mer information kontakta
Julia Norström

Delägarkoordinator/ Verksamhetsutvecklare

Tel: 021-81 81 14
julia.norstrom@m4.se