Kategori: Du som arbetsgivare

EU's Balansdirektiv för mer balans mellan arbete och privatliv

EU's Balansdirektiv för mer balans mellan arbete och privatliv

Kategorier: Du som arbetsgivare

From 2022-08-02 trädde reglerna i kraft som syftar till att uppnå jämställdhet mellan könen i fråga om möjligheter på arbetsmarknaden och behandling i arbetslivet.

Föräldraledighetslagen och Lagen om ledighet för närstående är uppdaterade from 2022-08-02 med nedanstående:

”Rätt för en förälder med barn under 8 år samt för medarbetare som utför vård av närstående att av omsorgsskäl begära flexibla arbetsformer (t ex distansarbete och flexibel arbetstid). Rätt att begära men arbetsgivaren har ingen skyldighet att godkänna där så ej är möjlig, men måste kunna motivera”.

Medarbetare måste ha varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst sex månader.

Läs mer här >>

Arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsvillkorsdirektivet

Kategorier: Du som arbetsgivare

From 2022-06-29 gäller arbetsvillkorsdirektivet som bl a innebär att arbetsgivare måste säkerställa att viss specifik information finns med i anställningsavtalet:

  • Tydlig adress till arbetsplatsen (dvs ej boxadress)
  • Hur ofta och på vilket sätt lönen betalas ut
  • Vad som gäller för ev övertids- och mertidsarbete och ersättning för sådant arbete
  • Längden på arbetstagarens betalda semester
  • Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd som tillhandahålls av arbetsgivaren

Som medlem hos Transport får du ta del av deras anställningsblanketter.

https://www.transportforetagen.se/for-dig-som-arbetsgivare/blanketter-och-mallar/anstallningsblanketter

Läs mer här >>

Anpassning av arbetsuppgifter

Anpassning av arbetsuppgifter

Kategorier: Du som arbetsgivare

From 2021-06-01 har arbetsgivaren ett ansvar för att anpassa arbetet både i förebyggande syfte och efter en sjukfrånvaro.

Vad är då en arbetsanpassning?
”En åtgärd i den fysiska, organisatoriska eller sociala arbetsmiljön för att en person med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta att arbeta eller återgå i arbetet. ”

Hur länge ska anpassningen pågå?
”Arbetsanpassningen kan vara tidsbestämd eller varaktig”.

Läs mer om föreskriften och allmänna råden >>