Kategori: Ekonomi

Kreditbedömning

Kreditbedömning

Kategorier: Krav, Lagar och regler, Ekonomi

Kreditbedömning av kunder

För att undvika kreditförluster utvärderar vi löpande våra kunder. Detta gör vi med hjälp av kreditvärderingsföretag som heter Creditsafe. Detta är ett av de företag som är experter på att bedöma risker. Förenklat kan man säga att dessa företag gör en genomgående analys av bokslut, långsiktig betalningsförmåga, betalningsanmärkningar och pågående tvister.

Creditsafe sätter sedan rating/betyg:

80 – 100 Mycket god kreditvärdighet
60 – 79 God kreditvärdighet
40 – 59 Kreditvärdig
15 – 39 Kredit mot säkerhet (= Förskott)
0 – 14 Kredit avrådes

Historiskt sett har det visat sig att bolag som går i konkurs har på slutet haft en rating mellan 0-39. Med andra ord har man haft en möjlighet att undvika kreditförluster om man har varit uppmärksam på när ratingen har sjunkit.

m4 gruppen har en policy som säger att vi inte får göra affärer med bolag som har en rating mellan 0-39 om de inte kan betala i förskott. Genom denna policy har vi lyckats undvika flera kreditförluster. Ibland får vi önskemål från aktieägare som vill köra mot dessa kunder ändå utan att ta förskott. Att göra det vore att bryta mot kreditpolicyn och därmed riskera hela företagets pengar och därmed samtliga aktieägares pengar. Det är inget vi har rätt att bevilja.

Ansvar för kreditrisk

Kundfaktureringen hanteras av m4 och du slipper att ta risken om en betalning från kund dröjer eller uteblir pga att kunden saknar betalningsförmåga (sk insolvens).
Dock gäller detta under förutsättning att ordern inkommer till transportledningen, som kontrollerar ev kreditrisk INNAN uppdraget utförs.

Aktiehandel

Aktiehandel

Kategorier: Ekonomi

Viktigt att veta om aktieaffärer

För att få fullständig ordning i aktieboken är det absolut nödvändigt att ni som säljer och köper aktier håller ekonomiavdelningen informerad om era aktieaffärer. Informationen från er skall innehålla uppgift om köpare och säljare, antal aktier som byter ägare och numren på aktierna. Utan denna info kan ingen förändring göras i aktieboken.
Lämpligast sker denna info genom att du skickar kopia på den avräkningsnota som upprättats i förbindelse med affären.
Det som är viktigt att tänka på när ni köper/säljer är att när affären är klar och betald skall säljaren rapportera till Delägarkoordinatorn att aktieaffären är genomförd. Först därefter ändrar vi i aktieregistret.
Det är viktigt att komma ihåg att aktieägare endast har rösträtt för de aktier som finns registrerade i aktieboken.

Värde?

Vi på ekonomi får ibland frågor om värdet på aktier i m4 gruppen AB. Affärerna med aktier är en affär mellan köpare och säljare. Vi på m4 vet med andra ord inte till vilka priser aktierna handlas.
Vid årsstämman 2024-05-25 fastställdes följande substansvärden på aktierna:

m4 gruppen AB: 2 037 kr / aktie

m4 Delägare AB: 6 306 kr / aktie