Kategori: Lagar och regler

Farligt avfall

Farligt avfall

Transport av avfall och farligt avfall

För att yrkesmässigt få transportera avfall och/eller farligt avfall krävs att man har tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd görs via Länsstyrelsernas hemsida. På denna sida kan du även läsa mer om de regler som gäller för avfallstransporter.

Kreditbedömning

Kreditbedömning

Kategorier: Krav, Lagar och regler, Ekonomi

Kreditbedömning av kunder

För att undvika kreditförluster utvärderar vi löpande våra kunder. Detta gör vi med hjälp av kreditvärderingsföretag som heter Creditsafe. Detta är ett av de företag som är experter på att bedöma risker. Förenklat kan man säga att dessa företag gör en genomgående analys av bokslut, långsiktig betalningsförmåga, betalningsanmärkningar och pågående tvister.

Creditsafe sätter sedan rating/betyg:

80 – 100 Mycket god kreditvärdighet
60 – 79 God kreditvärdighet
40 – 59 Kreditvärdig
15 – 39 Kredit mot säkerhet (= Förskott)
0 – 14 Kredit avrådes

Historiskt sett har det visat sig att bolag som går i konkurs har på slutet haft en rating mellan 0-39. Med andra ord har man haft en möjlighet att undvika kreditförluster om man har varit uppmärksam på när ratingen har sjunkit.

m4 gruppen har en policy som säger att vi inte får göra affärer med bolag som har en rating mellan 0-39 om de inte kan betala i förskott. Genom denna policy har vi lyckats undvika flera kreditförluster. Ibland får vi önskemål från aktieägare som vill köra mot dessa kunder ändå utan att ta förskott. Att göra det vore att bryta mot kreditpolicyn och därmed riskera hela företagets pengar och därmed samtliga aktieägares pengar. Det är inget vi har rätt att bevilja.

Ansvar för kreditrisk

Kundfaktureringen hanteras av m4 och du slipper att ta risken om en betalning från kund dröjer eller uteblir pga att kunden saknar betalningsförmåga (sk insolvens).
Dock gäller detta under förutsättning att ordern inkommer till transportledningen, som kontrollerar ev kreditrisk INNAN uppdraget utförs.