Kategori: Om m4

Vision och affärsidé

Vision och affärsidé

Kategorier: Om m4

Vår Vision

Vi får vardagen att fungera

Vår Affärsidé

m4 skall vara Mellansveriges främsta leverantör av logistik- transport- och maskintjänster med fokus på hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Med det stora företagets resurser och det lilla företagets engagemang är vår bredd också vår styrka. Vi skall vara en naturlig samarbetspartner med stark lokal förankring samt resurser att möta framtidens krav från kunder och omvärld.

Värderingar

Värderingar

Kategorier: Om m4

Engagerade

 • Jag är en del av vår arbetsmiljö. Jag är med och skapar förutsättningar för oss, ger feedback och strävar efter att få vardagen att fungera för alla.
 • Jag visar uppriktigt intresse för vårt arbete där vi alla är med och driver m4 framåt. Vi tillsammans brinner för ett hållbart samhälle, är medvetna om den viktiga roll vi har och gör det vi kan för att förändra.
 • Jag engagerar mig i våra kunder, är lyhörd och ser till att alltid göra det lilla extra som gör skillnad.

Pålitliga

 • Jag gillar det jag gör eller arbetar för att förändra det.
 • Jag fullföljer påbörjat arbete och återkopplar längs vägen. När något går snett tar jag konsekvenserna, tar lärdom och löser problemet.
 • Jag som ledare ger förutsättningar att göra ett bra jobb och leder genom att vara en förebild. Jag står bakom mina anställda och är en garanti för god kvalitet i allt vi gör.
 • Jag är pålitlig och effektiv genom att hjälpa till att hålla det vi lovar.

Samarbete

 • Mitt samarbete bygger på öppenhet, allas inflytande och delaktighet. Alla har en viktig roll och tillsammans skapar vi helheten.
 • Jag samarbetar på den egna arbetsplatsen och gör mig delaktig genom att dela med mig av min kompetens och mitt engagemang och vara öppna för andras.
 • Jag tar ett ansvar för verksamheten och dess resultat.
 • Jag samarbetar med kunder, leverantörer och delägare för att ta vara på den kompetens som finns i hela koncernen och är en naturlig samarbetspartner som löser kunders problem.

Glädje

 • Jag tror på en miljö där vi ser, stöttar och uppmuntrar varandra.
 • Jag tror glädje och gemenskap på arbetsplatsen och i relationer med kunder får oss att må bra och prestera mera.
 • Jag har arbetsglädje och sprider glädje till både medarbetare och kunder.
 • Jag är stolt och glad över att vi gör ett bra jobb.