Kategori: Konsultstöd

Konsultstöd - Säkerhetsrådgivning

Konsultstöd - Säkerhetsrådgivning

Thomson Logistik AB
Kategorier: Utbildning, Konsultstöd
I ramavtal med Thomson Logistik AB erbjuds m4:s delägare säkerhetsrådgivning och utbildning avseende ADR-klassat gods.

Delägare som kör ADR-klassat gods och som har behov av säkerhetsrådgivare kan få stöd av den externa säkerhetsrådgivare som vi har ramavtal med, Jennie Thomson, Thomson Logistik AB. Förutom säkerhetsrådgivartjänst erbjuder leverantören också alla ADR-utbildningar som behövs.

Kontakt: Jennie Thomson, tel. 070-686 49 38 / jennie.thomson@gmail.com

Konsultstöd - arbetsmiljöarbete

Konsultstöd - arbetsmiljöarbete

m4 gruppen AB
Kategorier: Konsultstöd

Konsultstöd avseende arbetsmiljöarbete i delägarföretag

Beskrivning av tjänsten
m4 erbjuder delägare mallar och annan dokumentation för det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM) som anses vara delägarnytta utan kostnad.

Efter tillhandahållande av ovanstående har delägarföretaget möjlighet att köpa ytterligare tjänster, enligt pris nedan, för anpassning av dokumentationen till den egna verksamheten. Detta arbete kan handla om rådgivning, anpassning av dokumentation, deltagande vid skyddsrond och riskbedömningar etc under maximalt 4 timmar.

Pris
Ersättning ska utgå med 3 500 kr exkl. moms.
För resa till och från bestämmelseorten utgår ersättning med 35 kr/mil.
Fakturering sker genom åkaravdrag efter genomfört uppdrag.

Rättigheter
Delägaren äger resultatet av arbetet och har uteslutande rätt att för eget bruk nyttja detta liksom att modifiera och mångfaldiga resultatet samt ansvarar för förvaltningen av detsamma. m4s ansvar upphör i och med att uppdraget är genomfört.

Kontakt
För mer info eller beställning av tjänst kontakta vår KMA, David Lundin enligt nedan:

För mer information kontakta
David Lundin

KMA-samordnare

Tel: 021-81 81 20
Mobil: 072-058 26 46
david.lundin@m4.se