Kategori: Telefoni

Datatrafik och mobilabonnemang

Datatrafik och mobilabonnemang

Telia
Kategorier: Telefoni

Vårt ramavtal med Telia gäller trafik och mobilabonnemang med förmånliga priser för er delägare.

Notera att en indexuppräkning gjordes den 1 januari 2024 enligt nedan.

Jobbmobil
5GB – 276kr/mån
10GB – 318kr/mån
30GB – 361kr/mån
50GB – 404kr/mån
Obegr – 457kr/mån

Kontaktuppgifter:
För mer information kontakta Anna Eriholm, Ekonomichef – m4 gruppen, 021-81 81 16 / anna.eriholm@m4.se
Läs mer i avtalet:

Förmånliga priser för alkolås, komradio och telefoni

Förmånliga priser för alkolås, komradio och telefoni

Stjärnafyrkant
Kategorier: Telefoni, Fordon

Stjärnafyrkant är en auktoriserad leverantör som monterar och kalibrerar alkolås samt erbjuder komradio och mobiltelefoni/mobil datakommunikation. Avtalet har upphandlats centralt av SÅ.

Kontaktuppgifter:
För mer information kontakta: Mikael Ström, 018 751 33 34 / mikael.strom@stjarnafyrkant.se.
Läs mer och se dina priser i avtalet: