Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i m4 gruppen AB kallas till ordinarie årsstämma lördag den 14 maj 2022 kl. 13.00 på Elite Stadshotellet, Eskilstuna.
I direkt anslutning till bolagsstämma för m4 gruppen AB sker även bolagsstämma i m4 Delägare AB.

Inregistrering sker kl. 10:30-12:45
Från kl 10:45 hålls en minimässa med inbjudna leverantörer och vid kl. 12 serveras lunch. Det är tallriksservering så var vänlig och respektera tiden.

Anmälan om deltagande vid stämman och lunchen sker via e-post till info@m4.se eller telefon 021-81 81 00 senast den 5 maj.

Fullmakter ska vara m4 Västerås tillhanda senast den 10 maj.

Välkommen!
/Styrelsen