Laddar in

Kontakta m4

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner på m4.
Du är alltid välkommen att höra av dig på 021-81 81 00 eller info@m4.se om du inte hittar rätt kontaktperson.

Våra kontor

Köping | Fagersta | Katrineholm | Strängnäs | Västerås | Eskilstuna

Köping

Du hittar vårt Köpingskontor på Nya Hamnvägen 5, 731 36 Köping.
Öppettider:
 vardagar 07:00 – 16:30 (lunch 12:00 – 12:45)
För mer information kontakta
Växel

Köping

Tel: 0221-726 00

För mer information kontakta
Bygg & Anläggning

Köping

Tel: 0221-726 20

För mer information kontakta
Miljö & Återvinning

Köping

Tel: 0221-726 20

För mer information kontakta
Distribution

Köping

Tel: 0221-726 20

För mer information kontakta
Industri

Köping

Tel: 0221-726 11

För mer information kontakta
Tank & Bulk

Köping

Tel: Tank 0221-726 22 / Tel: Bulk 0221-726 23

För mer information kontakta
Erik Nilsson

Säljare Bygg & Anläggning
Västmanland

Tel: 0221-726 04
Mobil: 072-508 21 20
erik.nilsson@m4.se

För mer information kontakta
Jonas Pettersson

Storkundsansvarig/ driftansvarig
Köping

Tel: 0221-726 02
Mobil: 070-290 96 02
jonas.pettersson@m4.se

För mer information kontakta
Robin Hjelting

Säljare Specialtransporter
Köping

Tel: 0221-726 28
Mobil: 072-226 47 55
robin.hjelting@m4.se

För mer information kontakta
Torbjörn Rådman

Platschef
Köping

Tel: 0221-726 08
Mobil: 070-556 61 03
torbjorn.radman@m4.se

Fagersta

Du hittar vårt Fagerstakontor på Transportvägen 7 , 737 30 Fagersta
Öppettider:
 vardagar 07:00 – 16:00 (lunch 12:00 – 12:45)
För mer information kontakta
Växel

Fagersta

Tel: 0223-475 60

För mer information kontakta
Bygg & Anläggning

Fagersta

Tel: 0223-475 74

För mer information kontakta
Miljö & Återvinning

Fagersta

Tel: 0223-475 74

För mer information kontakta
Industri

Fagersta

Tel: 0223-475 77

För mer information kontakta
Lena Nyman

Säljare transport- och maskintjänster
Fagersta

Tel: 0223-475 74
Mobil: 070-246 46 44
lena.nyman@m4.se

För mer information kontakta
Olle Åsberg

Säljare Bygg & Anläggning
Västmanland

Tel: 0223-475 69
Mobil: 070-696 60 69
olle.asberg@m4.se

För mer information kontakta
Jari Enlund

Platschef
Västerås och Fagersta

Tel: 021-81 81 68
Mobil: 073-067 03 39
jari.enlund@m4.se

Katrineholm

Du hittar vårt Katrineholmskontor på Mejerigatan 13 , 641 39 Katrineholm
Öppettider: 
vardagar 07:00 – 16:00 (lunch 12:00 – 12:45)
För mer information kontakta
Växel

Katrineholm

Tel: 0150-783 00

För mer information kontakta
Bygg & Anläggning

Katrineholm

Tel: 0150-783 00

För mer information kontakta
Miljö & Återvinning

Katrineholm

Tel: 0150-783 03

För mer information kontakta
Emil Pettersson

Säljare Bygg & Anläggning
Katrineholm

Mobil: 072-404 13 76
emil.pettersson@m4.se

För mer information kontakta
Stefan Larsson

Säljare Miljö & Återvinning
Södermanland

Tel: 0221-726 12
Mobil: 070-162 94 80
stefan.larsson@m4.se

För mer information kontakta
Niclas Sejnered

Platschef
Södermanland

Tel: 0152-128 42
Mobil: 072-058 58 58
niclas.sejnered@m4.se

Strängnäs

Du hittar vårt Strängnäskontor på Lärlingsvägen 9, 645 41 Strängnäs
Öppettider: 
vardagar 07:00 – 16:00 (lunch 12:00 – 12:45)
För mer information kontakta
Växel

Strängnäs

Tel: 0152-128 40

För mer information kontakta
Bygg & Anläggning

Strängnäs

Tel: 0152-128 40

För mer information kontakta
Miljö & Återvinning

Strängnäs

Tel: 0152-128 43

För mer information kontakta
Max Mortensen

Säljare Bygg & Anläggning
Eskilstuna/Strängnäs

Tel: 0150-783 04
Mobil: 072-092 56 57
max.mortensen@m4.se

För mer information kontakta
Nicklas Carlsson

Säljare Bygg & Anläggning
Södermanland

Tel: 016-16 19 30
Mobil: 072-058 22 46
nicklas.carlsson@m4.se

För mer information kontakta
Stefan Larsson

Säljare Miljö & Återvinning
Södermanland

Tel: 0221-726 12
Mobil: 070-162 94 80
stefan.larsson@m4.se

För mer information kontakta
Niclas Sejnered

Platschef
Södermanland

Tel: 0152-128 42
Mobil: 072-058 58 58
niclas.sejnered@m4.se

Västerås

Du hittar vårt Västeråskontor på Kraftlinjegatan 14, 721 36 Västerås
Öppettider: 
vardagar 06:30 – 16:30
För mer information kontakta
Växel

Västerås

Tel: 021-81 81 00

För mer information kontakta
Bygg & Anläggning

Västerås

Tel: 021-81 81 81

För mer information kontakta
Miljö & Återvinning

Västerås

Tel: 021-81 81 85

För mer information kontakta
Distribution

Västerås

Tel: 021-81 81 89

För mer information kontakta
Flyttavdelningen

Tel: 021-81 81 69
Mobil: 070-566 31 44
flytt@m4.se

För mer information kontakta
Joakim Vestling

Säljare Distribution / Miljö

Tel: 021-81 81 90
Mobil: 070-303 93 07
joakim.vestling@m4.se

För mer information kontakta
Lennart Lundberg

Säljare med funktionsansvar – Bygg & Anläggning
Västmanland

Tel: 021-81 81 80
Mobil: 070-581 81 80
lennart.lundberg@m4.se

För mer information kontakta
Marcus Weidmo

Säljare
Miljö / Bygg & Anläggning

Tel: 021-81 81 21
Mobil: 072-058 27 02
marcus.weidmo@m4.se

För mer information kontakta
Magnus Nordquist

Storkundsansvarig
Miljö & Återvinning

Tel: 021-81 81 35
Mobil: 070-168 81 35
magnus.nordquist@m4.se

För mer information kontakta
Raynor ”Ragge” Wallin

Säljare Bygg & Anläggning
Västmanland

Tel: 021-81 81 18
Mobil: 072-058 27 01
raynor.wallin@m4.se

För mer information kontakta
Jari Enlund

Platschef
Västerås och Fagersta

Tel: 021-81 81 68
Mobil: 073-067 03 39
jari.enlund@m4.se

Eskilstuna

Du hittar vårt Eskilstunakontor på  Fabriksgatan 4, 633 46 Eskilstuna.
Öppettider: 
vardagar 07:00 – 16:00 (lunch 12:00 – 12:45)
Kombiterminalen hittar du på Torestavägen, 635 10 Eskilstuna.
För mer information kontakta
Växel

Eskilstuna

Tel: 016-16 19 00

För mer information kontakta
Bygg & Anläggning

Eskilstuna

Tel: 016-16 19 10

För mer information kontakta
Miljö & Återvinning

Eskilstuna

Tel: 016-16 19 40

För mer information kontakta
Distribution

Eskilstuna

Tel: 016-12 57 50

För mer information kontakta
Kombiterminal

Eskilstuna

Tel: 016-16 19 25
Mobil: 070-388 77 87

För mer information kontakta
Max Mortensen

Säljare Bygg & Anläggning
Eskilstuna/Strängnäs

Tel: 0150-783 04
Mobil: 072-092 56 57
max.mortensen@m4.se

För mer information kontakta
Nicklas Carlsson

Säljare Bygg & Anläggning
Södermanland

Tel: 016-16 19 30
Mobil: 072-058 22 46
nicklas.carlsson@m4.se

För mer information kontakta
Stefan Larsson

Säljare Miljö & Återvinning
Södermanland

Tel: 0221-726 12
Mobil: 070-162 94 80
stefan.larsson@m4.se

För mer information kontakta
Niclas Sejnered

Platschef
Södermanland

Tel: 0152-128 42
Mobil: 072-058 58 58
niclas.sejnered@m4.se

Kombiterminalen

För mer information kontakta
Kombiterminal

Eskilstuna

Tel: 016-16 19 25
Mobil: 070-388 77 87

För mer information kontakta
Andreas Bard

Transportledare / Driftansvarig Kombiterminalen
Eskilstuna

Tel: 016-16 19 23
andreas.bard@m4.se

För mer information kontakta
Magnus Arvidsson

Transportledare/ Kundansvarig sälj Kombiterminalen
Eskilstuna

Tel: 016-16 19 21
Mobil: 070-274 21 46
magnus.arvidsson@m4.se

För mer information kontakta
Torbjörn Rådman

Platschef
Köping

Tel: 0221-726 08
Mobil: 070-556 61 03
torbjorn.radman@m4.se

m4 logistik

För mer information kontakta
Torbjörn Rådman

Platschef
Köping

Tel: 0221-726 08
Mobil: 070-556 61 03
torbjorn.radman@m4.se

Ekonomi och IT

För mer information kontakta
Leverantörsfaktura

Fakturor bifogas i pdf-format. Max en faktura och bilaga per mail.

levfaktura@m4.se

För mer information kontakta
Leverantörsreskontra

Frågor om leverantörsfakturor

levreskontra@m4.se

För mer information kontakta
Kundreskontra

Frågor om kundfakturor, påminnelser och räntefakturor.

kundreskontra@m4.se

För mer information kontakta
Anna Eriholm

Ekonomi- och IT-chef

Tel: 021 -81 81 16
Mobil: 072-058 44 17
anna.eriholm@m4.se

Fastighet

För mer information kontakta
Janne Kokko

Fastighetsskötare

Tel: 021-81 81 40
Mobil: 070-311 28 07
janne.kokko@m4.se

Stab

För mer information kontakta
Petra Book

Stabschef

Tel: 021 -81 81 45
Mobil: 072- 058 62 37
petra.book@m4.se

För mer information kontakta
Björn Andersson

Marknads- och kommunikations- koordinator

Tel: 021-81 81 02
Mobil: 072-058 21 93
bjorn.andersson@m4.se

För mer information kontakta
Robert Dahlberg

KMA samordnare

Tel: 021 -81 81 65
Mobil: 072- 058 42 18
robert.dahlberg@m4.se

För mer information kontakta
Transportadmin

Transportadministration

Tel: 021 – 81 81 32

Ledningsgrupp

För mer information kontakta
Jonas Lindblom

VD

Tel: 021-81 81 70
jonas.lindblom@m4.se

För mer information kontakta
Anna Eriholm

Ekonomi- och IT-chef

Tel: 021 -81 81 16
Mobil: 072-058 44 17
anna.eriholm@m4.se

För mer information kontakta
Petra Book

Stabschef

Tel: 021 -81 81 45
Mobil: 072- 058 62 37
petra.book@m4.se

För mer information kontakta
Torbjörn Rådman

Platschef
Köping

Tel: 0221-726 08
Mobil: 070-556 61 03
torbjorn.radman@m4.se

För mer information kontakta
Niclas Sejnered

Platschef
Södermanland

Tel: 0152-128 42
Mobil: 072-058 58 58
niclas.sejnered@m4.se

För mer information kontakta
Jari Enlund

Platschef
Västerås och Fagersta

Tel: 021-81 81 68
Mobil: 073-067 03 39
jari.enlund@m4.se

För mer information kontakta
Roger Blom

VD Ernsts Express

Tel: 0226-861 51
Mobil: 070-583 07 71
roger.blom@ernstsexpress.se