Laddar in

Styrelsen

Styrelsen för m4 gruppen AB har det formella ansvaret för att bolaget drivs på ett korrekt sätt samt ett informellt ansvar mot ägarnas mål och direktiv. Styrelsen har i uppdrag att fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
För mer information kontakta
Styrelsen

m4 gruppen AB

m4sstyrelse@m4.se

För mer information kontakta
Hans Paridon

Ordförande

Mobil: 076-103 87 89

För mer information kontakta
Mats Holmström

Vice ordförande
Ängelsberg

Mobil: 070-290 01 89

För mer information kontakta
Fredrik Elg

Ledamot
Kvicksund

Mobil: 070-286 40 98

För mer information kontakta
Göran Einarsson

Ledamot
Eskilstuna

Mobil: 070-600 55 93

För mer information kontakta
Malin Sandberg

Ledamot
Västerås

Mobil: 070-172 67 47

För mer information kontakta
Maria Werpers Dahl

Ledamot
Leksand

Mobil: 070-775 14 14

För mer information kontakta
Ulf Gustavsson

Ledamot
Hammar

Mobil: 072-725 26 00

För mer information kontakta
Marcus Lindell

Suppleant
Kolsva

Mobil: 073-954 06 93

För mer information kontakta
Mikael Olson

Arbetstagarrepresentant – m4 gruppen AB

Tel: 021-81 81 13
Mobil: 072-588 84 05
mikael.olson@m4.se

För mer information kontakta
Linda Lundholm

Suppleant, arbetstagarrepresentant
Södermanland

Tel: 016-16 19 05
linda.lundholm@m4.se

För mer information kontakta
Björn Larsson Björnberg

Arbetstagarrepresentant – Ernsts Express AB

Mobil: 072-932 57 01