Laddar in

Styrelsen

Styrelsen för m4 gruppen AB har det formella ansvaret för att bolaget drivs på ett korrekt sätt samt ett informellt ansvar mot ägarnas mål och direktiv. Styrelsen har i uppdrag att fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
För mer information kontakta
Hans Paridon

Ordförande

Mobil: 076-1038789

För mer information kontakta
Lars-Erik Ivarsson

Vice ordförande
Arboga

Mobil: 070-211 94 61

För mer information kontakta
Mats Holmström

Ledamot
Ängelsberg

Mobil: 070-290 01 89

För mer information kontakta
Tomas Olsson

Ledamot
Täby

Mobil: 070-959 95 85

För mer information kontakta
Göran Einarsson

Ledamot
Eskilstuna

Mobil: 070-600 55 93

För mer information kontakta
Mikael Larsson

Ledamot
Köping

Mobil: 073-781 19 42

För mer information kontakta
Malin Sandberg

Ledamot
Västerås

Mobil: 070-172 67 47

För mer information kontakta
Fredrik Elg

Suppleant
Kvicksund

Mobil: 070-286 40 98

För mer information kontakta
Mikael Olson

Suppleant, arbetstagarrepresentant

Tel: 021-81 81 13
Mobil: 072-588 84 05
mikael.olson@m4.se

För mer information kontakta
Mikael Andersson

Arbetstagarrepresentant – m4 gruppen AB

Tel: 021-81 81 81
mikael.andersson@m4.se

För mer information kontakta
Björn Larsson Björnberg

Arbetstagarrepresentant – Ernsts Express AB

Mobil: 072-932 57 01