Laddar in

Styrelsen

Styrelsen för m4 gruppen AB har det formella ansvaret för att bolaget drivs på ett korrekt sätt samt ett informellt ansvar mot ägarnas mål och direktiv. Styrelsen har i uppdrag att fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
För mer information kontakta
Hans Paridon

Ordförande

Mobil: 076-1038789

För mer information kontakta
Lars-Erik Ivarsson

Vice ordförande

Mobil: 070-211 94 61

För mer information kontakta
Mats Holmström

Ledamot

Mobil: 070-290 01 89

För mer information kontakta
Tomas Olsson

Ledamot

För mer information kontakta
Björn Olbrich

Ledamot

Mobil: 073-642 48 38

För mer information kontakta
Göran Einarsson

Ledamot

För mer information kontakta
Michael Larsson

Ledamot

För mer information kontakta
Lars Anderot

Suppleant

Mobil: 070-334 35 26

För mer information kontakta
Mikael Olson

Personalrepresentant

Tel: 021-81 81 13
Mobil: 072-588 84 05
mikael.olson@m4.se

För mer information kontakta
Björn Larsson Björnberg

Personalrepresentant