VÅRT KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete bygger på att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter med hög kvalitet som överensstämmer med våra kunders behov, krav och förväntningar. Det viktigaste för oss är att våra kunder och samarbetspartners ska känna sig trygga med oss som leverantör.

Våra kvalitetsambitioner är att:

  • Uppfylla våra åtaganden med hög servicegrad.
  • Utföra våra uppdrag med kunnig och kompetent personal.
  • Ha bra dialoger med kunder, leverantörer och myndigheter.
  • Ständigt förbättra verksamheten ur kvalitetssynpunkt.
  • Utveckla våra medarbetare fortlöpande.
  • Ha engagerade medarbetare som tar eget ansvar.
  • Vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner engagemang och eget ansvar.

Policy, certifikat och tillstånd