m4 förlänger avtalet gällande driften av Kombiterminalen i Eskilstuna

m4 har tagit hem upphandlingen som Terminaloperatör med fortsatt drift av Kombiterminalen vid Eskilstuna Logistik & Etablering. Avtalet innebär att verksamheten med intermodala transporter fortsätter avseende av- och pålastning av till exempel trailers, containers och växelflak för vidare distribution med lastbil eller till spårbunden transport vidare till hamnar och ut i Europa.

– De har på ett förtjänstfullt sätt utfört den operativa driften på kombiterminalen sedan den öppnades 2011. Nu får de fortsatt förtroende att utföra driften de kommande fem åren, säger Claes Sörman på Eskilstuna Logistik och Etablering AB.

– Kombiterminalen är en viktig och strategisk del i vår verksamhet, inte minst ur miljösynpunkt, där vi har som mål att leda utvecklingen av långsiktigt hållbara transporter och minska utsläppen av koldioxid. För att nå dessa mål krävs att hela organisationen är med och bidrar och i detta fall vill jag skicka en eloge till vår terminalchef Michael Cedborger som har gjort och gör ett fantastiskt jobb i driften, säger Torbjörn Rådman som är m4:s platschef vid kombiterminalen.

Det nya avtalet gäller från och med januari 2021.

Klicka här för att läsa mer om Kombiterminalen i Eskilstuna >>Claes Sörman, teknisk chef på Eskilstuna
Logistik och Michael Cedborger, terminalchef,
m4 gruppen AB