Modexa anlitar m4 för hållbara transporter

När våra kunder är beredda att satsa på ett mer hållbart företagande så står vi redo att erbjuda hållbara transporter. Tillsammans kan vi minska koldioxidutsläppen och uppnå våra miljömål.

Ett exempel på sådant samarbete är vår kund Modexa som utför över 12 000 köksrenoveringar varje år. Företaget har under flera år arbetat för en hållbar produktion och har nu även tagit steget in i hållbara transporter där m4 med delägarföretaget J Thunberg Åkeri AB levererar både råvaror och produkter till och från Modexas Logistikcentra i Västerås.

Robert Dahlberg, Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare m4 gruppen AB

– Sedan september 2020 tankas alla våra fordon för Modexas räkning med HVO – en förnybar diesel som reducerar koldioxidutsläppen med 90 procent, vilket bidrar till att båda parter kan nå sina miljömål, säger Robert Dahlberg, KMA-samordnare på m4 gruppen AB.

– Då en fjärdedel av Modexas fossila utsläpp kommer från våra köpta transporter, så ser vi en stor potential i samarbetet med en transportör som erbjuder hållbara lösningar, säger Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg på Modexa.

I Modexas hållbarhetsredovisning finns en artikel som beskriver hur samarbetet mellan kund, leverantör och transportör kan minska koldioxidutsläppen.