NÖJD-KUNDINDEX 2021

Under våren har vi genomfört en enkät bland våra 30 största kunder. Av dessa har vi intervjuat 23 stycken, vilket motsvarar ca 68 % av vår totala omsättning.

Frågeställningen har berört områdena Försäljning, Transportledningen, Leverans av tjänster/produkter, Faktureringen och Efter leverans samt m4s beslut om att bli fossilfria till 2024 (Transportutmaningen).

Kunderna har besvarat frågorna på en 6-gradig skala där 6 är högsta betyg, likväl som det högst möjliga totala betyget i vår undersökning. Vi är därmed mycket stolta över att få presentera ett NKI (Nöjd-kundindex) på hela 5,1!

Lika glada är vi att se den respons vi får på vår satsning mot långsiktigt hållbara transporter och vårt mål med Transportutmaningen 2024. På frågan om ”m4 bidrar till att vårt företag kan nå våra miljömål” kan vi konstatera att hela 71,4% svarat med högsta betyg (6), vilket är en bekräftelse för vårt miljöarbete och att vi faktiskt gör skillnad. Både för våra kunder och för miljön.

Utöver detta så noterar vi utmärkta betyg för våra säljare och transportledare i deras tillgänglighet och bemötande samt våra duktiga förare där en kund lämnat den värmande kommentaren: ”Vi är supernöjda med alla som kör, och jag anser att ni har Sveriges bästa chaufförer”.

I skrivande stund pågår arbetet med att följa upp, analysera och åtgärda de få punkter där vi anses kan bli ännu bättre.

Vi vill rikta ett stort tack till er kunder som tog er tid att hjälpa oss i vårt förbättringsarbete!