Statens åtgärdspaket – Covid-19

Staten har föreslagit att införa ett åtgärdspaket med syfte att lindra de ekonomiska effekterna av pågående spridningen av Covid-19.

Paketet ska gälla from den 16:e mars och innebär följande:
• Möjlighet för företag att korttidspermittera anställda
• Staten tar över sjuklöneansvaret under april-maj
• Anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms

m4 gruppen AB ser att flera av de beslutade delarna i åtgärdspaketet kan underlätta för er delägare som kan komma att beröras av den pågående spridningen av viruset, varför vi vill informera om hur ni kan agera för att ta del av åtgärdspaketets innehåll. Läs mer i bifogat dokument!