Kategori: Grus och sand

Sandficka

Med en sandficka på plats i samfälligheten eller vid fastigheten har du alltid sand till hands för halkbekämpning. Börjar sanden ta slut, är det bara att ringa, så fyller vi på. Sandfickan står på en ställning som gör det enkelt för dig att komma in under med en sandspridare för påfyllning. Normalt kör vi ut … Förtsätt

Grustransport

Vi levererar allt berg- och fyllnadsmaterial du behöver . Det gäller bergkross, grus, sand och schaktmassor. Vi kan lämna av det med tippfordon, kranbil med gripskopa eller i storsäck.

Försäljning av bergkross, grus, sand och jord

Dags att bygga en ny garageuppfart, fixa en ny uteplats, anlägga en ny gräsmatta eller fräscha till rabatterna på tomten? Vi levererar materialet du behöver – bergkross, grus, sand och jord. Kanske behöver du även stenmjöl till plattläggningen? Eller gårdsgrus? Vi fixar det också. Vi tippar av materialet i högar eller ställer av det i … Förtsätt