Kategori: Miljö och återvinning

Schaktavfallstransporter

Schaktmassor blir till avfall när du inte använder dem till återfyllnad vid huset, garaget eller fastigheten du bygger. Vi hjälper dig med bortforslingen av dina schaktmassor till närmaste återvinningsanläggning. Schaktavfall är ren jord, rent grus eller väldigt små stenar.

Avfallscontainer

Är det dags att renovera huset, beskära buskar eller röja i förråden? Då är det praktiskt att ha en lagom stor avfallscontainer på plats. Vi har alla modeller och storlekar och hjälper dig gärna välja vad som kan vara lämpligt. När containern är full hämtar vi den och tar hand om avfallet.

Avfallssäckar

Storsäckar är smidigt. Särskilt vid exempelvis husrenoveringar. Beställer du flera säckar kan du sortera bättre, till exempel virke, deponi och fyllnadsmassor. Fulla säckar tar vi hand om.

Farligt avfall

Många av våra kunder tycker att det är krångligt att sortera och hantera farligt avfall på rätt sätt. Vi hjälper dig gärna att ta hand om och transportera bort allt från glödlampor, bilbatterier och impregnerat trä till kemikalierester och brandfarliga vätskor. Tydligt uppmärkta behållare och containrar ordnar vi. Kunskapen att hantera ditt farliga avfall får … Förtsätt