Kategori: Specialtransporter

Farligt gods

Gastuber, frätande vätskor och sprängämnen är exempel på farligt gods som vi inom m4 gruppen kan hjälpa dig att transportera. Vi kör till byggarbetsplatser, tillverkande industrier och vägbyggen. Vi ser till att våra chaufförer är korrekt utbildade inför ditt transportuppdrag samt att våra transportledare har den kunskap som behövs.

Maskintransporter

Våra erfarna chaufförer och specialfordon hjälper dig transportera maskiner, utrustning och konstruktionselement till byggarbetsplatser, industrier och andra platser. Det kan handla om stora dumpers eller grävmaskiner till vägbyggen, generatorer till kraftverk, husmoduler, betongelement, färdiga väggar och betongpålar till byggen eller pelare till brobyggen. Med stora, otympliga och ofta dyrbara konstruktionselement och maskiner är det extra … Förtsätt

Specialtransporter

Högt, brett, långt eller tungt? Ibland behöver saker flyttas, som inte är tänkta att flyttas. Åtminstone inte på vägarna. Vi är bra på att transportera stora saker. Kanske har du en stor båt som ska hem för ompyssling eller landvägen till en ny hamn? Ska din sommarstuga äntligen få en ny lång badbrygga? Har du … Förtsätt