Kategori: Vägtjänster

Väghyvling

Trött på att kryssa mellan groparna i din grusväg? Är det dags för vägunderhåll ordnar vi hyvlingen. Vi hjälper gärna till även med grusning av vägen, inklusive material, packning och bindning av dammet. Har du en väderbiten grusplan eller sönderkörda grusytor tar vi hand om dem också.

Sandning

Trött på överraskande halka? Vi sandar dina vägar, gångbanor, trottoarer, cykelvägar och parkeringsytor. På våren tar vi hand om sopningen, samlar upp allt sand- och grusmaterial och lämnar det till deponi eller återvinning.

Saltning

Behöver du isfritt underlag? Främst saltar vi vägnätet på uppdrag av kommuner, men också industriområden där till exempel truckarna behöver ta sig fram även vintertid.

Snöröjning

Nysnön ska bort från vägar, gångbanor och parkeringsytor. Gärna så snabbt som möjligt. Vi hjälper dig med snöröjningen. Vi håller undan snön åt allt från samfälligheter och bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag och industrier med både stora och små snöröjningsmaskiner. Teckna avtal med oss inför vintern.