Våra tjänster

Farligt gods

Gastuber, frätande vätskor och sprängämnen är exempel på farligt gods som vi inom m4 gruppen kan hjälpa dig att transportera. Vi kör till byggarbetsplatser, tillverkande industrier och vägbyggen. Vi ser till att våra chaufförer är korrekt utbildade inför ditt transportuppdrag samt att våra transportledare har den kunskap som behövs.

Att tänka på?

  • Vad ska fraktas?
  • Hur högt, brett, långt och inte minst tungt är föremålet?
  • Är det enkelt att komma fram med transportfordon och finns goda last- och lossningsmöjligheter?
  • Är föremålet bredare än 3,5 m erfordras tillstånd från Trafikverket? Vi ordnar det åt dig men du får räkna med några extra dagar innan vi får det godkänt och kan utföra arbetet.
  • Är föremålet bredare än 4,5 m krävs en vägtransportledare och att vi rekar vägen. Vi ordnar alla tillstånd och lägger upp en lämplig vägrutt, men du får räkna med några extra dagar innan allt är godkänt och vi kan utföra arbetet.

Så här beräknar vi priset

Kostnaden beräknas utifrån vad som ska transporteras, hur långt, tungt, brett och högt föremålet är, och hur långt det ska transporteras.

Att beställa från m4

På m4 arbetar kunniga säljare som kan hjälpa dig lösa dina utmaningar. Har vi inte en färdig lösning hjälper vi dig gärna att ta fram en. Tack vare våra drygt 150 delägare kan vi erbjuda det stora företagets resurser med det lilla företagets engagemang. Samtidigt som du som kund kan känna dig trygg med att m4 ansvarar för leverans och kvalitet i alla uppdrag.

Kontakta oss

Vi jobbar över hela mälardalen. Hör av dig till oss om du har frågor eller vill beställa tjänsten.