Våra tjänster

Maskintransporter

Våra erfarna chaufförer och specialfordon hjälper dig transportera maskiner, utrustning och konstruktionselement till byggarbetsplatser, industrier och andra platser. Det kan handla om stora dumpers eller grävmaskiner till vägbyggen, generatorer till kraftverk, husmoduler, betongelement, färdiga väggar och betongpålar till byggen eller pelare till brobyggen.

Med stora, otympliga och ofta dyrbara konstruktionselement och maskiner är det extra viktigt att lossning, lastning och transport utförs korrekt. Vi fixar alla tillstånd som krävs för dina transporter, ordnar vägtransportledare och följebilar. För din trygghet kan vi självklart garantera att våra förare har lyftutbildningen som krävs.

Att tänka på?

  • Vad ska fraktas?
  • Hur högt, brett, långt och inte minst tungt är föremålet?
  • Är det enkelt att komma fram med transportfordon och finns goda last- och lossningsmöjligheter?
  • Är föremålet bredare än 3,5 m erfordras tillstånd från Trafikverket? Vi ordnar det åt dig men du får räkna med några extra dagar innan vi får det godkänt och kan utföra arbetet.
  • Är föremålet bredare än 4,5 m krävs en vägtransportledare och att vi rekar vägen. Vi ordnar alla tillstånd och lägger upp en lämplig vägrutt, men du får räkna med några extra dagar innan allt är godkänt och vi kan utföra arbetet.

Så här beräknar vi priset

Kostnaden beräknas utifrån vad som ska transporteras, hur långt, tungt, brett och högt föremålet är, och hur långt det ska transporteras.

Att beställa från m4

Kontakta oss

Vi jobbar över hela mälardalen. Hör av dig till oss om du har frågor eller vill beställa tjänsten.