Laddar in
Våra tjänster

Schaktavfallstransporter

Schaktmassor blir till avfall när du inte använder dem till återfyllnad vid huset, garaget eller fastigheten du bygger. Vi hjälper dig med bortforslingen av dina schaktmassor till närmaste återvinningsanläggning. Schaktavfall är ren jord, rent grus eller väldigt små stenar.

Att tänka på?

  • Innehåller lasset som ska återvinnas som schaktavfall rötter, gräs, asfalt, större stenar eller liknande kommer lasset återvinnas till ett högre pris än om du har ren jord. Du får fylla i och signera en avfallsdeklaration vid hämtning för att  i och med det godkänna innehållet.
  • Var noga med att inte fylla flaket för mycket, max 10 ton. Överlastas flaket finns det risk att vi inte kan hämta och extra avgifter tillkommer.

Så här beräknar vi priset

Kostnaden beräknas på om det är rent schaktavfall eller inte, hur tungt det är och hur lång transportsträckan är.

Transportsträckan beräknas alltid med m4 som start- och slutdestination.

Räknas avfallet som schaktavfall blir det mycket billigare, om inte kan priset variera mycket. Det beror på vad Vafab klassar avfallet som.

Att beställa från m4

På m4 arbetar kunniga säljare som kan hjälpa dig lösa dina utmaningar. Har vi inte en färdig lösning hjälper vi dig gärna att ta fram en. Tack vare våra drygt 150 delägare kan vi erbjuda det stora företagets resurser med det lilla företagets engagemang. Samtidigt som du som kund kan känna dig trygg med att m4 ansvarar för leverans och kvalitet i alla uppdrag.

Kontakta oss

Vi jobbar över hela mälardalen. Hör av dig till oss om du har frågor eller vill beställa tjänsten.