Vi har antagit
Transportutmaningen 2030

m4 är angelägna om att arbeta seriöst inom många områden, så också inom hållbarhetsområdet.
En av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för m4 är reducerade utsläpp av växthusgaser.
2030 ska vi uppnå 70% reduktion av koldioxid.
Transportutmaningen är en del av Fossilfritt Sverige som startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Läs mer om Transportutmaningen

m4 gruppen har sedan sammanslagningen och starten 2010 varit certifierade enligt ISO 14000 och arbetat aktivt för att leda utvecklingen mot långsiktigt hållbara transporter. Dels genom vårt utvecklingsprojekt Hållbara m4 och genom att investera i egna laddstolpar samt byta ut tjänstebilar mot el- och elhybrider. Vi har redan delar av koncernen som helt fossilfritt genomför transporter och tjänster samt ett dotterbolag i Ernsts Express som redan idag är godkända i Transportutmaningen och ett föredöme i miljöfrågor.

Våra miljöambitioner:
• Vi ska erbjuda dig effektiva transport- och logistiklösningar som minimerar miljöbelastningen.
• Vi ska driva utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder inom transportbranschen.
• Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.
• Vi ska ställa miljökrav på våra leverantörer.
• Vi ska utveckla oss själva så att vi kan erbjuda dig de bästa miljöanpassade lösningarna.

Detta mål når vi bland annat genom att:
• samverka med våra delägare, kunder och bränsleleverantörer.
• optimera rutter och samlastning där det är möjligt.
• utbilda vår personal, våra delägare och kunder.
• investera i ett nytt affärssystem med digital orderhantering.

Den största faktorn för vårt genomförande ligger i samverkan med våra kunder och delägare. Vi vill att våra kunder skall ställa kundkrav på oss när det gäller transporter och maskinarbete, med hög reduktion av växthusgaser, samt våra delägare som i slutändan är dem som väljer vilket bränsle de fyller fordonen med och som framöver bland annat väljer att ladda batterierna i el-lastbilar och maskiner.

m4 har även investerat i ett nytt affärssystem med tillhörande APP för digital orderhantering, vilket ger en snabbare, effektivare och driftsäkrare hantering av de uppdrag som utförs. Här kan vi så småningom i realtid även följa såväl körbeteende som förbrukning och i längden minska antalet körsträckor per fordon vilket i sin tur ger en reduktion av växthusgaser.