Laddar in

ADR – Godshantering

m4 erbjuder egna utbildningar i ADR.

m4 akademi erbjuder grundutbildning, ADR 1.3, klass 1, klass 7 och tank, även repetitionskurser på dessa. Kom ihåg att man kan gå repetitionskursen under hela det sista och 5:e året utan att tappa tid. Vänta inte, utan gå i tid.

I våra ADR-utbildningar ingår kurslitteratur, teoriprov, praktiska övningar och e-learning (webbaserad kurs) i de flesta fall.

Grundutbildning

Du som transporterar farligt gods som styckegods till exempel fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar med mera ska ha en grundutbildning. Efter genomförd utbildning och teoriprov får du ett ADR-intyg som är giltigt i 5 år. Innan utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att förnya behörigheten.

Innehåll:
 • Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 • Transportsystem
 • Klassificering farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning och etikettering av fordon, containrar
 • Transporthandlingar
 • Lastning, samlastning, lossning, transport
 • Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
 • Särbestämmelser
 • Praktisk övning av brandsläckning
 • Första Hjälpen L-ABC inklusive kemskador
 • Teoriprov

Tidsåtgång: 3 dagar eller 2 dagar (inkusivel e-learning)

ADR 1.3

För dig som transporterar farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng. Denna kurs är enbart webbaserad (e-learning) men kan även anpassas efter ert behov och verksamhet med lärarledd undervisning.

Tidsåtgång: 1 dag

Klass 1 – explosiva ämnen

Om du transporterar explosiva ämnen behöver du både grundutbildningen och denna specialutbildning.

Innehåll:
 • Transport av explosiva ämnen och föremål
 • Teoriprov

Tidsåtgång: 1 dag

Klass 7 – radioaktiva ämnen

Transporterar du radioaktiva ämnen behöver du både grundutbildningen och denna specialutbildning.

Tidsåtgång: 1 dag

Tank

Om du transporterar farligt gods i tank behöver du både grundutbildningen och denna specialutbildning.

Innehåll:
 • Säkerhetsåtgärder och ansvar
 • Fordonskrav
 • Krav på tankar, UN-tankar och tankcontainrar
 • Transporthandlingar
 • Skyltning och etikettering
 • Allmänna transportbestämmelser
 • Särskilda bestämmelser för petroleumtransport
 • Särskilda bestämmelser i övrigt samt övervakning
 • Teoriprov

Tidsåtgång: 1 dag

Nya examinationsrutiner för ADR-förare
MSB förändrar förfarandet för examination av ADR-förare. Från och med den 1 september 2018 ska föraren skriva prov hos Trafikverket istället för i direkt anslutning till utbildningstillfället. Ändringarna påverkar inte själva ADR-utbildningarna, men till skillnad från idag skall själva provet göras vid annat tillfälle och vid Trafikverkets förarprovskontor. Mer information om detta får du vid utbildningstillfället.

Läs mer om förändringen här >>
Läs ”Frågor & Svar” om förändringen här >>