Laddar in

APV – Arbete på väg

m4 erbjuder egna utbildningar i Arbete På Väg (APV).

Arbetar du med servicearbete på väg, till exempel snöröjning, bärgning, asfaltsläggning, däckreparationer, maskinmekaniker, slamsugningsfordon, renhållningsfordon samt annat arbete med service av något slag, i vägmiljö? Då behöver du gå kursen Arbete på väg.

Kompetenskrav

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att de anställda har rätt kompetens inom Arbete på väg. Utbildningskraven har höjts för entreprenörer till Trafikverket. Nu behöver de anställda utbildas i både nivå 1 och 2 för att motsvara den tidigare Säkerhet på väg-kursen på 8 timmar. För att få behörighet som utmärkningsansvarig skall nivå 3A genomgås med förhandskravet nivå 2. Det är varje persons eget ansvar att kunna uppvisa ett kompetensbevis för sin utbildningsnivå på arbetsplatsen och arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla en kopia på detta.

Nivå 1

Grundläggande utbildning för alla som vistas inom ett vägarbetsområde oavsett vilka arbetsuppgifter som utförs inom objektet. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. I utbildningen ingår bland annat V3-principen: Varna Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna Vägarbetarna. Trafikantbeteende, hastighet och krockvåld. Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats.
I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på arbetsmiljölagstiftning (AML) och väglagstiftning. Även de olika rollerna som väghållare och arbetsgivare samt byggherre/beställare samt ansvaret gentemot tredje man.
Ingår i kombinationskursen Arbete på väg, nivå 1+2.
Enligt Trafikverkets bestämmelser ska kursen upprepas inom 15 månader och gäller alla. Där kommuner är väghållare styrs repkraven av kontraktskraven.

Kurstid: 3 timmar

Nivå 2

Vidareutbildning för alla som kör något slags väghållningsfordon, både registrerade och oregistrerade fordon och maskiner. Alltså även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det finns annan fordonstrafik. Även riskbedömningar som har med fordonet att göra enl AML, samt detaljer på utmärkning och lyktor etc. för att kunna klassas som väghållningsfordon och därmed få vistas på en allmän väg och utföra arbeten.

Kurstid: 8 tim
Förkunskapskrav: Nivå 1 som skall styrkas genom kompetensbevis
Kursen är även ett förkunskapskrav för Nivå 3
Giltighetstid: 60 månader (5 år)

Nivå 1+2 kombinationskurs

Kurstid: 8 timmar
Kursen är även ett förkunskapskrav för Nivå 3.
Det är möjligt att endast delta på nivå 1 i denna kurs (gäller 15 månader). Nivå 2 ska repeteras inom 5 år enl kraven för Trafikverkets APV.

Nivå 3A – Utmärkningsansvarig

Den här nivån av Arbete på väg omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Efter utbildningen är du behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats och för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom ansvarsområde för BAS-P och BAS-U ska ha kompetens enligt nivå 3.
Förhandskrav: Nivå 2
Kurstid: 8 timmar

Nivå 3B – Vakt och lots vid vägarbeten

För personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Förhandskrav: Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR APV och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

Kursen omfattar utbildning inom vilken utrustning en vakt ska använda, vilka tecken som vakten får använda, hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig, vilka skyddsanordningar som man kan använda, hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs, hur signalanläggning sköts, tömningstider i förhållande till trafiken, hur man planerar och utför dubbellåsning, praktisk övning i vakt/lots uppträdande.
Kurstid: 8 timmar

Certifiering enligt SIK kompetenskrav (Skandinavisk Infrastrukturkompetens)

Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika kategorier innan arbete påbörjas. Här kan du läsa om hur du går tillväga för att genomföra kunskapsprovet och ta del av råd om studiematerial.

Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov på Trafikverkets Förarprovskontor.
Trafikverket har kravställt i förfrågningsunderlaget (FU) om entreprenaden omfattas av krav på certifiering. Efter kontraktsskrivning så lämnar Trafikverket uppgifter till entreprenören om länk till webbsida där entreprenören och eventuella underentreprenörer registrerar uppgifter och bokar prov för de personer som ska certifieras. Det är personliga inloggningsuppgifter för att kunna genomföra certifieringar. Därefter ska du boka tid för kunskapsprov med minst 14 dagars framförhållning till önskat provtillfälle.

Kontakta alltid din arbetsgivare innan du bokar ditt prov, för att få reda på var och när du kan genomföra ditt prov. Bokningsavgiften är cirka 1 000 SEK per person. För att kunna registrera bokning måste personnummer och ID06-nummer anges för varje enskild deltagare.

Vid provtillfället ska du ta med din ID06-legitimation samt godkänd legitimation (körkort, pass etcetera). För godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar. Vid underkänt resultat finns möjlighet att göra om provet en gång. Därefter ska entreprenören föreslå kompetenshöjande åtgärder i en avvikelse, som innan genomförande ska godkännas av Trafikverket. När kompetenshöjande åtgärder är utförda finns det möjlighet att genomföra ett nytt kunskapsprov enligt samma rutin igen.

Mer information finns att läsa på Trafikverkets hemsida.