Laddar in

Fallskydd

Vid bygg och anläggningsarbete skall arbetsgivare se till att fallskydd finns på plats för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre och där risk för fall föreligger. I övriga fall hänvisas till AFS 1981:14, skydd mot skada genom fall.
Arbetsgivaren är även skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Det innebär att fallriskerna på arbetsplatsen ska identifieras, att skyddsutrustning som hanterar just dessa risker ska finnas, och att personalen ska utbildas i hur fallskyddsutrustningen används. 
Viktiga förordningar i sammandrag:

  • Fallskyddslösningar ska finnas på plats för personer som arbetar på en höjd där risk för fall föreligger.
  • Det skall alltid göras en riskbedömning vid arbete på höjd.
  • Personlig fallskyddsutrustning skall användas där risk för fall föreligger
  • Personlig fallskyddutrustning skall användas om det finns risk att lyftanordningen man befinner sig i under arbetet kan bli påkörd.
  • Det är inte tillåtet att använda lift eller kran för personaltransport upp och ned från höjder.
  • En räddningsplan skall alltid finnas vid arbete på höjd – det vill säga, om olyckan är framme ska man veta hur en olycksdrabbad ska evakueras.

En utbildnings längd är oftast 1–2 dagar beroende på förkunskaper hos kursdeltagarna