Laddar in

Truck

m4 erbjuder egen utbildning i truck.

Nedan följer information om vilka krav som ställs för att arbeta som truckförare och vad de olika nivåerna innefattar.
Kurserna hålls enligt TYA’s kursplan.

För att kunna arbeta som truckförare krävs att du uppfyller följande kriterier:

 • Körkort B eller traktorkort (undantag finns)
 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska ha erhållit tillräckliga kunskaper

För att erhålla utbildningsintyg genom en TYA-utbildare ska du ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter vilka följer: TLP10

Truck-A:
A-truckar är låglyftande truckar, ledstaplare och låglyftande plocktruckar. De är ofta eldrivna.

 • A1, Låglyftande plocktruck
 • A2, Ledstaplare
 • A3, Låglyftande åktruck, stående och sittande
 • A4, Låglyftare, med eller utan åk platta

Truck-B:
B-truckar är höglyftande truckar till exempel motviktstruckar och skjutstativstruckar.

 • B1, Motviktstruck
 • B2, Höglyftande åkstaplare, stående eller sittande
 • B3, Skjutstativstruck
 • B4, Höglyftande plocktruck
 • B5, Smalgångstruck
 • B6, Fyrvägstruck

Truck-C:
C-truckar är tyngre truckar, flera av dem har särskilda användningsområden.

 • C2, Hjullastare (industriell godshantering)
 • C3A, Containertruck
 • C3B, Timmertruck
 • C4, Sidlastare
 • C5, Grensletruck
 • C7, Teleskoplastare

D-truck:

 • D1, Drag och flaktruck
 • D2, Terminaldragtruck

Utbildningens längd varierar beroende på vilka truckar utbildningen gäller. Utbildningen följer TLP10 och är individuellt anpassad för eleverna.