Laddar in

YKB – Yrkeskompetensbevis Godshantering

m4 erbjuder egna utbildningar i YKB Gods.

Vi driver YKB-utbildningar i egen regi och egna lokaler och utbildar enligt STR’s material.

Varje delkurs innehåller följande punkter:
 • Delkurs 1 – Miljökörning 1:1, 1:2, 1:3
 • Delkurs 2 – Godshantering 1:4, 3:7
 • Delkurs 3 – Lagar och regler 2:1, 2:2, 2:3, 3:2
 • Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa 3:3, 3:4
 • Delkurs 5 – Trafiksäkerhet och kundfokus 3:1, 3:5, 3:6

Medtag ID-handling.

Vad innebär YKB för dig?

Den 10 september 2009 började en ny lag gälla för alla yrkesförare av tung lastbil (Lagen om yrkesförarkompetensbevis (2007:1157). Lagen innebär att alla yrkesförare som tagit körkort innan detta datum ska gå en fortbildningsutbildning på 35 h innan den 10 september 2016

Efter att alla utbildningar är genomförda får föraren sitt yrkesförarkompetensbevis. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart 5: e år för att förnya beviset. OBS! Det är viktigt att deltagaren vid 5:e och sista utbildningstillfället har med sig intygen från de föregående kurserna. De måste visas upp för att man ska kunna registrera att man gjort 35 timmar totalt.

Den yrkesförare som tagit körkort efter 10 september, 2009 har yrkeskompetensutbildningen som en del av grundutbildningen.
Efter den 10 september 2016 ska alla yrkesförare av tung trafik kunna visa upp sitt förarkompetensbevis vid en eventuell kontroll, saknas detta bevis kommer föraren bötfällas.

Även det företag som anlitar en chaufför utan detta bevis efter den 10 september 2016 kan bötfällas av polisen.

Myter om YKB

 • Utbildaren har rätt att behålla alla intyg tills jag gått alla fem delkurserna.
  Fel: Utbildaren är skyldig, enligt de föreskrifter som finns, dela ut intygen direkt efter kursen. (SFS 2007:1470, 5 kap.7 §)
 • Man måste gå hos samma utbildare alla fem delkurserna.
  Fel: Man kan byta utbildningsanordnare när man vill. (SFS 2007:1470, 5 kap.7 §)
 • Det spelar ingen roll vilken utbildare jag väljer.
  Fel: Det är viktigt att du väljer en godkänd utbildare, och att utbildaren följer överenskommelsen mellan STR, SÅ och TYA.
 • Man måste bara se till att få YKB:n gjord.
  Fel: Man ska se till att få valuta för pengarna, att utbildningen är bra och givande samt bedrivs i en trevlig miljö.
 • Jag ska göra sista kursen i september 2016
  Fel: Så tänker många. Det är stor risk att myndigheten inte hinner hantera den stor mängd med registrering av genomförda utbildningar. Det tar oftast cirka 2 veckor, om man betalar direkt, innan kortet kommer på Posten. Om allt fungerar.
 • Skönt att bli klar med YKB 2016.
  Fel: Det tar inte slut, efter att man gjort sina 5 delkurser börjar en ny 5-års period. Man bör planera en ny delkurs inom 1 år.
 • Man måste göra alla delkurserna innan 10/9 2016, annars får man göra om allt
  Fel: Det som händer är att man måste komplettera med de delkurser som saknas, under tiden kan man inte köra. Om man behövt göra en fortbildning på 35 h innan den 10/9 så kommer det att vara detsamma efter det datumet. Bara för att man inte gör fortbildningen innan det datumet behöver man inte göra en längre utbildning efteråt.
 • Man kan be utbildaren hålla på registreringen till september 2016 när man gått den sista delkursen
  Fel: Utbildningsanordnaren måste registrera genomförd utbildning direkt när den är gjord.
 • Man sitter helt i händerna på utbildaren, reglerna är krångliga
  Fel: Utbildaren kan inte skapa egna regler, man kan alltid kontakta Transportstyrelsen om man undrar vad som gäller. Man kan även frågan utbildningsansvarig på m4.
 • Det är smart att vänta med sista kursen till några veckor innan september 2016
  Svar: Det finns en överhängande risk att man då inte hinner få ut sitt bevis, som måste medföras vid färd. Kapaciteten är för tillverkning cirka 4.500 plastkort per dygn, enligt Transportstyrelsen. Men det är om systemet fungerar. m4 akademi rekommenderar att du bör vara klar före semestern 2016
 • Man behöver inte stressa, det blir säkert dispens för dom som inte hunnit.
  Svar: Nej det finns ingen möjlighet till dispens, enligt Transportstyrelsen. Orsaken är att Sverige valt 7 års implementeringstid, vilket är maximala tiden enligt EU direktivet. Hade man, som t.ex. Danmark, valt 5 år hade man kunna ge dispens.
 • Det är väl inte så farligt, vi kommer att köra ändå även om vi inte fått ut vårt YKB intyg.
  Svar: Som arbetsgivare riskerar man dagsböter om man anlitar en förare utan YKB efter den 10 september 2016. Dessutom får föraren böta.
 • Man kan inte anlita t.ex. en dansk förare eftersom denne då måste gå fem delkurser i Sverige för att kunna köra här
  Svar: Fel, YKB intyget gäller i hela EU/EES. En förare från utlandet kan även göra sin utbildning i det land han bor eller företaget har sitt säte.
 • Vilka måste gå kurserna?
  Svar: Alla som kör yrkesmässig tung trafik.
 • Behöver man gå kurserna i någon speciell ordning?
  Svar: Nej, du kan gå dem i vilken ordning som helst, bara alla är slutförda och registrerade senast september 2016.
 • Måste man förnya kurserna i samma ordning som man gjort i första omgången?
  Svar: Nej, du kan gå i vilken ordning som helst.
 • Jag har tappat bort mina intyg från tidigare kurser. Var hittar jag en kopia?
  Svar: Vänd dig till den kursanordnare som hållit i kursen.
  Det är viktigt att alla intygen finns med, eftersom vissa utbildningsanordnare inte följer den överenskommelse som finns mellan STR, SÅ och TYA. Utfärdar utbildningsanordnaren ett intyg utan att kontrollera tidigare intyg, finns det risk för urkundsförfalskning.

Vad händer efter sista kursen?

Vid sista kurstillfället behöver du ha med dig dina tidigare kursintyg för att vi ska kunna rapportera in alla dina kurser till Transportstyrelsen. OBS! Det är viktigt att du meddelar vår lärare om det är sista kursen i innevarande period.

När inrapportering är gjord skickar Transportstyrelsen ett inbetalningskort till kursdeltagaren som sedan får ett Yrkeskompetensbevis efter att betalningen är genomförd. Vänta inte för länge med att betala, då produktionstiden kan vara lång.

Du får inte köra yrkesmässigt efter den 10 september 2016 utan att ha med dig Yrkeskompetensbeviset under färd.
Information om YKB från Transportstyrelsen (pdf-länk)