Din naturliga samarbetspartner

m4 är en uppskattad och återkommande samarbetspartner för kunder inom flera olika branscher över hela Mellansverige. Våra kunder består av företag i alla möjliga branscher, allt från dagligvaruhandeln till byggbranschen och industrier.

Det bästa av två världar

Vår delägarstruktur ger dig det stora företagets resurser med det lilla företagets engagemang. Det är vår bredd och vår styrka. Samtidigt kan du som kund känna dig trygg med att m4 ansvarar för leverans och kvalitet i alla uppdrag.
Vi har en stark lokal förankring som tillsammans med vårt samlade tjänsteutbud, logistiska samordning, säkerhetstänkande samt kvalitets- och miljösäkring ger dig tillgång till en helhet.

Vi hjälper kunder med höga krav

Vi vet att leverans inom ett specifikt tidsfönster ofta är affärskritiskt. 10 minuter kan betyda mycket i en verksamhet och att leverera inom snäva tidsfönster är en del av vår vardag. För oss är det viktigt att våra kunder känner förtroende för oss på m4. Därför säkerställer vi, från centralt håll, att alla våra chaufförer och maskinförare hos våra delägarföretag har den utbildning och erfarenhet som krävs för ditt uppdrag. På så sätt fortsätter vi att utveckla och fördjupa säkerhetstänkandet inom hela m4. Du har oss alltid nära!

Med sex lokala kontor i Mälardalsregionen är vi aldrig långt bort. Vi har en  stark lokal förankring, vilket för dig betyder att vi har god lokalkännedom och goda möjligheter att snabbt lösa situationer utöver det vanliga. Besök oss gärna!

Vill du utvecklas med oss?

Vill du hitta nya lösningar hjälper vi dig gärna. Vi räknar med att din vardag kommer fortsätta förändras och vill utvecklas med dig. Med oss på m4 får du ett långsiktigt och nära samarbete.

Anläggningstransporter och entreprenadmaskintjänster

Hos oss på m4 kan du beställa anläggningstransporter, entreprenadmaskiner och entreprenadmaskintjänster för alla typer av uppdrag inom bygg och anläggning. Vi tar väl hand om dig oavsett om ditt uppdrag är stort eller litet.

Anläggningstransporter som löser dina behov

I vår flotta finns alla fordon som behövs för dina anläggningstransporter. Vi transporterar material som sand, grus, jord, schaktmassor och berg till arbetsplatser och depåer, men även asfalt till vägbyggen och vatten till brunnar och pooler.

Specialare är vardagsmat för oss

Råder det speciella förhållanden på eller kring din arbetsplats? Behöver du exempelvis stora volymer fastän det är ont om lagringsutrymme? Prata med oss, så löser vi det med tillförlitliga och schemalagda leveranser. Är det trångt på bygget för lastning och lossning? Vi fixar det också.

Närproducerat – kross, grus och sand

Genom våra egna täkter och våra väl etablerade kontakter i regionen kan du beställa materialet du behöver – till bra pris, till rätt kvalitet och i den mängd som krävs.

Entreprenadmaskiner

Vi har de flesta förekommande entreprenadmaskinerna. Oavsett om du behöver specialutrustade maskiner för längre eller kortare uppdrag, eller mer traditionella entreprenadmaskiner som hjulgrävare, bandgrävare, dumprar, lastmaskiner, väghyvlar och teleskoplastare så hjälper vi dig.

Samtliga våra maskinförare är erfarna och utbildade för sina uppgifter.

Trygg distribution för snäva tidsfönster

Med stor fordonsflotta, erfarna och utbildade chaufförer samt transportledare med stenkoll ser vi till att ditt gods kommer fram i tid.

Erfarenheten är vår vän på vägen

Vi vet att erfarenhet och kunskap är nyckeln till säkra transporter. Kunskap om kontamination och obrutna kyltransportkedjor är livsviktigt för distribution av livsmedel. Att köra sprängmedel på vintriga fjällvägar till tunnelbyggen i Norge kräver oerhörd erfarenhet. Att köra alkoholhaltiga drycker kräver rätt utbildningar och tillstånd. Lossning på trånga byggarbetsplatser där full aktivitet råder kräver säkerhetsutbildning. Vi ser till vi är rätt rustade för ditt uppdrag.

Vi utrustar fordonen för ditt uppdrag

I vår distributionsflotta ingår allt från kranbilar och fullstora kyl- och frysekipage till bryggarbilar och små paketbussar. Vi erbjuder även helchartrade kunduppdrag, ibland med kundspecifika fordon vilket ofta inkluderar både kranbilar och skåpbilar.

Med våra fordon distribuerar vi paket och styckegods till industri, handel och privatpersoner.

Transportlösningar för krävande industrier

Mellansverige, och i synnerhet Bergslagen, är våra industrikunders hemmaplan. Här är våra transportlösningar en viktig länk i många industriers produktionskedja. Vi kör till exempel trävaror, flis, stålämnen, betong och lantmannaprodukter åt sågverk, stålindustrier och många andra industriföretag i regionen.

Mindre slutkundslager – tätare leveranser

Många slutkunder pressas mot att ha mindre och mindre lager, vilket gör att ett precist och pålitligt transportflöde blir allt viktigare. Genom att vi snabbt svarar på avrop och har täta, schemalagda transporter ser vi till att du kan leverera till dina kunder i önskad omfattning.

Kombiterminalen i Eskilstuna

Kombiterminalen i Eskilstuna är en strategiskt knutpunkt nära dig. Genom kombiterminalen kan vi ta emot gods från hela världen, ofta via de stora hamnarna i exempelvis Göteborg och Malmö, och sedan snabbt och effektivt leverera det vidare till rätt mottagare.

Vid kombiterminalen lyfter vi trailers, containers och växelflak av och på godståg för vidare distribution med lastbil. Det ger  effektiva transportkedjor. Vi lastar också om mellan lastbilar.

Strippning och stuffning

Vi strippar och stuffar dina containers på kombiterminalen. Genom att använda en så kallad load plate kan vi bygga lasset utanför containern och skjuta in det i containern. Det sparar tid och fyller din container optimalt.

Säkra tank- och bulktransporter i tid

Vid tank- och bulktransporter är det särskilt viktigt med erfarna och säkerhetsutbildade chaufförer. Vana krävs att hantera de specialanpassade fordonen och för att lossa och lasta produkterna ute i pågående verksamhet. Tuffa krav från marknadsledande aktörer på säkerhet, tidspassning och just-in-time-leveranser är våra chaufförers vardag.

Inom tank och bulk transporterar vi pulver- och granulatprodukter som cement, kalk, pellets och mineralprodukter främst inom Mellansverige. Vi kör också stora volymer av exempelvis kemiska vätskor, flytande spackel, gas och farligt gods (ADR-S) inom regionen, men också till övriga Sverige och inom Norden.

Säkra transporter av farligt gods (ADR-S)

Vi är störst i Sverige på vissa typer av säkra transporter med farligt gods. Ofta handlar det om långa transportsträckor med ADR-S klassat gods, bland annat till norra Sverige, Norge och Finland.

Många av våra fordon är specialanpassade för ADR-S-transporter. Vi kan exempelvis leverera styckegods med fullstora långtradare, flytande och torra produkter med containertrailers och pallade produkter med skåpbilar.

Transport av ämnen klassade som farligt gods enligt ADR-S kräver säkerhetstänkande i alla led. Vår personal har den erfarenhet och utbildning som krävs för säkra och pålitliga leveranser även under svåra förhållanden.

Miljö

Genom vårt projekt Hållbara m4 bedriver vi ett omfattande utvecklingsarbete för att göra hela m4 till ett hållbart företag. Syftet är att kunna möta dina och våra andra kunders framtida krav på hållbara transporter och leverantörer – samtidigt som vi gör en insats.

Vår verksamhet är sedan 2010 certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14000.

Kvalitet

Det viktigaste för oss är att våra kunder och samarbetspartners känner sig trygga med oss som leverantör. Vår verksamhet är sedan 2010 certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9000. Syftet är att säkra smarta arbetssätt där vi håller dig som kund och dina behov i fokus. Såklart följer alla lagar och regler inom trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö och vägleder gärna dig som kund i vad som gäller för just dig.

Kontakta oss

Vi står redo att svara på dina frågor och hitta den bästa lösningen för just dina behov. Tveka inte på att höra av dig.
För mer information kontakta
Niclas Sejnered

Platschef
Södermanland

Tel: 0152-128 42
Mobil: 072-058 58 58
niclas.sejnered@m4.se

För mer information kontakta
Jari Enlund

Platschef
Västerås och Fagersta

Tel: 021-81 81 68
Mobil: 073-067 03 39
jari.enlund@m4.se

För mer information kontakta
Jonas Pettersson

Platschef
Köping

Tel: 0221-726 02
Mobil: 070-290 96 02
jonas.pettersson@m4.se